Společnost AZservices | bezpečnostní agentura, ostraha objektů, PCO

Naše společnosti AZfacility s.r.o., AZclean s.r.o., a AZservices CZ s.r.o. jsou významnými českými poskytovateli služeb pro komerční objekty, průmyslové podniky a kancelářská centra. Zaměřujeme se na poskytování komplexních i dílčích řešení, která jsou individuálně nastavena podle potřeb našich klientů.

Kromě řešení v oblasti facility managementu se naše společnosti prostřednictvím svých dceřiných společností specializují také na vlastní výkon jednotlivých facility služeb – jakými jsou úklidové služby, údržba venkovních ploch, bezpečnostní a recepční služby, podpůrné služby a v neposlední řadě zajišťujeme dodávky hygienických materiálů.

Široké portfolio služeb zabezpečujeme komplexně s využitím vlastních zdrojů jak personálních, tak také technických. Organizační struktura firem je nastavena na efektivním vedení jednotlivých poboček, které jsou na sobě provozně nezávislé.

Přesvědčte se i Vy…

Portfolio služeb je opravdu rozsáhlé

Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha objektů

Zabezpečíme zamezení vstupu nepovolaných osob nebo vjezdu nepovolaných vozidel do Vašeho objektu, zamezíme rozkrádání, zneužití a poškození majetku Vaší společnosti. Sestavíme Vám personální složení ostrahy objektu na míru dle Vašich představ. Ostraha Vašeho majetku je pro nás prioritou.
Více informací

Recepční služby

Pomůžou se zajištěním evidence odchodů a příchodů zaměstnanců a návštěv, příjem a výdej klíčů a jejich evidence nebo s vydáváním dokladů ke služebním vozidlům. Samozřejmostí je vstřícný projev pracovníků, profesionální vystupování, plynulá komunikace v jednom z vybraných světových jazyků.
Více informací

Recepční služby
Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany

Nepřetržitá dálková ochrana objektu s pomocí elektronických bezpečnostních systémů v objektu zákazníka. V případě narušení okamžitý příjezd zásahové skupiny. Monitorování stavu různých médií - elektrický proud, klimatizace, topení apod. Služby mobilní hlídky - pravidelná fyzická kontrola objektu. Zajištění služby ostrahy v případě narušení, dálkové sledování kamerového systému.
Více informací

Montáže elektronických systémů

Jednou ze zásadních poskytovaných bezpečnostních služeb je instalace a správa elektronických zabezpečovacích systémů. Tyto zabezpečovací systémy společně s fyzickou ostrahou objektů tvoří ucelený bezpečnostní servis zvaný Pult centrální ochrany.
Více informací

Montáže elektronických systémů
Pořadatelské služby

Pořadatelské služby

Zabezpečíme zamezení vstupu nepovolaných osob nebo vjezdu nepovolených vozidel do vašeho objektu, zamezíme rozkrádání, zneužití a poškození majetku Vaší společnosti. Sestavíme Vám personální složení ostrahy objektu na míru dle Vašich představ. Ostraha vašeho majetku je pro nás prioritou.
Více informací

Bezpečnostní poradenství

Pomůžou se zajištěním evidence odchodů a příchodů zaměstnanců a návštěv, příjmem a výdejem klíčů a jejich evidence nebo s vydáváním dokladů ke služebním vozidlům. Samozřejmostí je vstřícný projev pracovníků, profesionální vystupování, plynulá komunikace v jednom z vybraných světových jazyků.
Více informací

Bezpečnostní poradenství

Certifikáty

Obdrželi jsme certifikaci dle normy ČSN EN 45013 od České společnosti pro jakost.

certifikat

Obdrželi jsme oborové certifikáty.

certifikat

Naše společnost je členem asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

certifikat

Jsme pojištěni

certifikat

Případná vzniklá škoda při výkonu služby na částku

30.000.000 Kč