PCO - Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany je bezpečnostní služba, která využívá vzdálené stanoviště tzv. dispečinku (nepřetržitá dálková ostraha) a pomocí elektronických zabezpečovacích systémů a systému elektronické požární signalizace střeží nepřetržitě vaše objekty a majetek. Na pult centrální ochrany jsou přenášeny veškeré informace o bezpečnosti vašeho majetku díky již zmíněnému vzdálenému připojení.

Je možné monitorovat i stav různých médií – elektrický proud, klimatizace, topení apod. Služby mobilní hlídky – pravidelná fyzická kontrola objektu. Zajištění služby ostrahy v případě narušení, dálkové sledování kamerového systému.

Při jakémkoli poplachu je ihned vyslána zásahová skupina, která v případě narušení bezpečnosti objektu a vašeho majetku je schopna vždy profesionálně zasáhnout. Následně informuje o zásahu policii a vás jakožto majitele objektu. Tato centrální ochrana je tedy ideálně vyváženou kombinací instalovaných zabezpečovacích systémů a fyzické ostrahy objektů.

Obchodní oddělení
Tel./Fax +420 487 953 609
Mobil:     +420 732 598 631
E-mail:   obchod@azservices.cz