Pořadatelské služby

Jedná se především o různé kulturní a sportovní akce, výstavy, festivaly apod., kde je nutné zajistit bezpečnost a ochranu účinkujících, sportovců, ale i návštěvníků těchto akcí. Dále se pak naši proškolení pracovníci starají o bezproblémový průběh akce a o další bezpečnostní služby - kontrolu oprávněnosti ke vstupu do areálu, kontrolu vjezdů a výjezdů automobilů, kontrolu vchodů a východů pro účastníky. Součástí zabezpečení akcí je poskytnutí informačního servisu a podílení se na zabezpečení veřejného pořádku.

Na přání klienta je možnost tuto službu vykonávat v civilním, nebo společenském oděvu v souvislosti s důležitostí a druhem akce. Samozřejmostí je vysoká profesionalita, loajálnost a odbornost, se kterou toto zabezpečení akcí a pořadatelské služby úzce souvisí.

Obchodní oddělení
Tel./Fax +420 487 953 609
Mobil:     +420 732 598 631
E-mail:   obchod@azservices.cz