Fyzická ostraha objektů

V souvislosti s probíhající ekonomickou krizí a s tím spojeným vzrůstajícím počtem nízkopříjmových skupin obyvatel se bohužel zvyšují hrozby na straně ochrany osob a majetku.

Ostraha objektů je jednou ze základních služeb, které naše společnost poskytuje v rámci komplexního portfolia bezpečnostních služeb. Díky speciálně proškoleným strážným a ostatním pracovníkům ostrahy jsme schopni 24 hodin denně a s maximální spolehlivostí zabezpečit svěřený objekt a majetek.

Poskytujeme nejen fyzickou ostrahu objektů, ale snažíme se vyrovnanou kombinací fyzické ostrahy a technologického zabezpečení majetku nabídnout firmám každého zaměření ucelený servis v oblasti security managementu přesně na míru.

Ostrahu objektů lze dělit dle několika hledisek. Základní členění lze shrnout jako:

Fyzická ostraha objektů

ostrahu zajišťují vyškolení strážníci, kteří vykonávají pravidelné obchůzky objektů

Dálková ostraha objektů

tato ostraha je zajišťována pomocí elektronických a kamerových systémů

Obchodní oddělení
Tel./Fax +420 487 953 609
Mobil:     +420 732 598 631
E-mail:   obchod@azservices.cz