Bezpečnostní poradenství

Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit analyzuje a  vyhodnotí rizika, hrozby a možnosti vzniku mimořádných situací. Na základě tohoto vyhodnocení se provádí i zhodnocení stavu současných bezpečnostních opatření  - fyzická ostraha objektu, technické prostředky a systémová opatření.

Z výsledků bezpečnostního auditu vypracujeme projekt ochrany a ostrahy objektu včetně variant řešení,

Varianty řešení:

Fyzická ostraha
Technické prostředky
Mechanické prostředky
EZS, CCTV, vstupní systémy
Bezpečnostní standardy
Projekt můžeme zajistit jak komplexně tak i dílčí části.

Obchodní oddělení
Tel./Fax +420 487 953 609
Mobil:     +420 732 598 631
E-mail:   obchod@azservices.cz